1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedereen die een cursus volgt bij Lash Up Academy ( hierna genoemd Lash Up ). De voorwaarden dienen akkoord te gaan voor aanvang van de geplande training.

2. Inspanningen

Lash Up is op de hoogte van nieuwe technieken en op dat moment bekende stand der wetenschap. De trainingen worden met vakmanschap en eisen zodanig uitgevoerd dat de trainingen kwalitatief goed zijn. Alle methodieken en oefeningen zijn en blijven eigendom van Lash Up.

3. Afmelding/ annulering

a. Mocht u om wat voor reden niet deelnemen aan de training moet u dit 14 dagen van tevoren aan ons doorgeven. Het reeds betaalde bedrag kan niet worden geretourneerd, wel kan de cursus verplaatst worden naar een andere datum. Als u zonder afmelding niet aanwezig bent op de afgesproken datum en tijd kunnen wij helaas de cursus niet meer aanbieden op een andere dag. 

b. Bij extreem laat komende gevallen zonder vermelding heeft Lash Up het recht om de tijd in tekorten en het hele bedrag in rekening te brengen.

Alleen de uitzondering bij hindering met overmacht met een duidelijke reden geldt de Voorwaarden niet.

4. Betaling

a. De cursus is pas definitief bevestigd wanneer er een aanbetaling van €50 heeft plaats gevonden. De cursist wordt op de hoogte gebracht van bevestiging door e-mail. Verdere informatie over de training zoals datum, tijd en parkeermogelijkheden bij Lash Up academy wordt na bevestiging van de aanbetaling verstuurd.

b. Het volledige bedrag van de training/cursus dient 24 uur voor aanvangvan de cursus te worden betaald, tenzij hier afspraken over zijn gemaakt tussen Lash Up en cursist. De betaling kan per bank worden overgemaakt naar de rekening van Lash Up.

De prijzen van de cursussen staan duidelijk vermeld op de website van Lash Up. Niet betaald of een te late betaling kan leiden tot annulering van de training/cursus. 

5. Aansprakelijkheid

Lash Up is nimmer aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na de cursus of voor verkeerd gebruik van producten. Tevens aanvaardt Lash Up geen enkele aansprakelijkheid voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet gehaalde of te behalen rendementen of omzetten voortvloeiende uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.

6. Beschadiging & diefstal

Lash Up heeft het recht van de cliënt/cursist een schadevergoeding te eisen indien de cliënt/cursist meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Lash Up meldt diefstal altijd bij de politie.

7. Geheimhouding 

De cliënt voorziet Lash Up van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De gegevens van cliënten worden opgenomen met uiterste zorg in ons systeem. Lash Up zal deze gegevens nooit of ten nimmer delen met derden zonder schriftelijke toestemming.